วิธีใช้งานบริการ eduroam

คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ ios (iPhone)

ผู้ใช้งานเปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายและเลือกเครือข่าย ที่ ชื่อว่า eduroam 

       คลิกเลือกเครือข่าย ที่ชื่อ  eduroam   จากนั้นจะขึ้นหน้าให้ป้อน username และ password

           - Username: xxx@mju.ac.th (ชื่อผู้ใช้ของท่านพร้อมระบุโดเมนที่สังกัด โดยต้องระบุ@mju.ac.th ด้วย)

           - Password: เป็นรหัสผ่านของผู้ใช้ตามต้นสังกัด

 

ในการ log in ครั้งแรก  จะเข้าที่หน้า Certificate จำกนั้นให้กด Accept

ถ้า log in ได้แล้ว  จะมีเครื่องหมายถูก ขึ้นที่หน้า eduroam   เป็นอันใช้งานได้แล้วครับ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ปรับปรุงข้อมูล 26/5/2560 15:09:57
, จำนวนการเข้าดู 1455